Taxaties

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij Taxatiebureau Temmink ingeschakeld kan worden:

Verzekeringskwesties

De verzekering vraagt steeds vaker om een duidelijk taxatierapport bij kostbaarheden zoals antiek, kunst en sieraden. Deze kunnen buiten uw normale inboedelverzekering vallen, maar kunnen eventueel worden verzekerd middels de kostbaarhedenverzekering∗. Om bij schade, verlies of diefstal van uw kostbaarheden niet met de verzekeraar in discussie te komen, is het belangrijk van te voren de vervangingswaarde te laten vaststellen. Hierbij is Taxatiebureau Temmink u graag van dienst.

Het betreft niet alleen het taxeren van uw kostbaarheden in nieuwe situaties, maar ook hertaxaties van een actuele boedel zorgen voor een nieuwe situatie. Dit behoedt u voor onderverzekering. Tijdens een hertaxatie worden nieuwe aankopen opgenomen en zaken die niet meer aanwezig zijn verwijderd, zodat de waardes in het taxatierapport actueel zijn.

Taxatiebureau Temmink zorgt te allen tijde voor een duidelijk actueel rapport, eventueel aangevuld met foto's, zodat u verzekerd bent van een juiste afhandeling bij calamiteiten.

voor een duidelijk beeld welke verzekering het beste aansluit bij uw wensen, kunt u het beste contact opnemen met uw verzekering.

Boedelscheiding / Verdeling

Bij overlijden moet de inboedel worden verdeeld onder de erfgenamen. Het komt nog vaak voor dat hierover onenigheid ontstaat. Wanneer u de nalatenschap op een goede en onafhankelijke manier wilt verdelen laat u de inboedel taxeren. Een goed en duidelijk taxatierapport kan dit voorkomen. Dit rapport is bedoeld om de waarde van de bezittingen vast te stellen voor de successieaangifte voor de fiscus. Een taxatierapport van de inboedel kan hierbij noodzakelijk zijn om de hoogte van de successierechten te bepalen, zo kan men de waarde vergelijken en tot een eerlijke verdeling komen.

Aangifte successierechten

Nabestaanden kunnen in de situatie komen dat er aangifte van successierechten moet worden gedaan. Daarbij dient er een goed beeld te zijn van het vermogen van de overledene. De successiewaarde van de erfenis is vaak vele malen lager dan de vervangingswaarde. De vervangingswaarde is de prijs die men nu zou moeten betalen bij vervanging van dat goed door een nieuw goed. Dat betekent dat wanneer u aangifte doet en daarbij uitgaat van de vervangingswaarde u veelal een te hoge waarde berekent waardoor de te betalen successierechten hoger uitvallen dan noodzakelijk.

Verkoop

Bij eventuele verkoop is het belangrijk om vooraf te weten wat de reƫle waarde is van uw kostbaarheden en wat deze zouden kunnen opbrengen. Een taxatie kan in dat geval duidelijkheid geven. Afhankelijk van de vastgestelde waarde kunt u voor uzelf bepalen waar u het voorwerp het beste kunt aanbieden, bijvoorbeeld via particuliere verkoop, een handelaar of een veilinghuis.

Fundraising

Taxatie van ingezamelde goederen ten bate van charitatieve doelen (t.b.v. kringloop organisaties, kerken en verenigingen) behoort eveneens tot de mogelijkheden. Dit kan een hogere opbrengst tot gevolg hebben wanneer van de juiste waarde van goederen wordt uitgegaan. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

© Taxatiebureau Temmink 2014, alle rechten voorbehouden. Algemene Voorwaarden (pdf)